otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.416
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 11 (910) z dnia 10.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Udzielanie pracownikom pożyczek poza podatkiem bankowym - interpretacja ogólna Ministra Finansów
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Planowane zmiany w VAT
str. 5   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Samochód służbowy przekazany w darowiźnie pracownikowi - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 5   
1.1.
Czy pracodawca powinien wykazać VAT należny z tytułu przekazanej darowizny?
str. 5  
1.2.
Darowizna dla pracownika (byłego pracownika) - podatek PIT, czy podatek od spadków i darowizn?
str. 7  
1.3.
Wydatki na nabycie przedmiotu darowizny a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
str. 8  
1.4.
Ewidencja księgowa darowizny
str. 8  
2.
Rozliczenia między uczestnikami wspólnych przedsięwzięć - aspekt podatkowy i bilansowy
str. 9   
2.1.
Przychody i koszty podatkowe z tytułu wspólnych przedsięwzięć podatników CIT
str. 10  
2.2.
Wspólne przedsięwzięcia a VAT
str. 11  
2.3.
Rozliczenia wspólnych przedsięwzięć w księgach rachunkowych
str. 12  
IV.

PODATEK VAT

1.
Korekty odliczonego VAT dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego - wyrok WSA
str. 14   
2.
Interpretacje indywidualne Ministra Finansów w sprawie VAT
2.1.
Wydany weksel własny stanowi formę uregulowania należności
str. 15  
2.2.
Czy świadczone przez nauczyciela usługi nauczania na poziomie wyższym są zwolnione z VAT?
str. 17  
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Powierzenie narzędzia pracy osobie trzeciej w celu świadczenia przez nią usług na rzecz powierzającego
str. 18  
3.2.
Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?
str. 19  
3.3.
Likwidacja spółki z o.o. - skutki w VAT i obowiązki kodeksowe
str. 21  
3.4.
Jakie usługi świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT?
str. 24  
3.5.
Rozliczanie VAT w gminach po centralizacji
str. 26  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Przychody i koszty podatkowe w przypadku "uregulowania" zobowiązania w formie przeniesienia własności nieruchomości - interpretacja organu podatkowego
str. 28   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Moment podatkowego ujęcia kosztu udziału w konferencji
str. 29  
2.2.
Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8
str. 30  
2.3.
Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia a koszty podatkowe
str. 32  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce osobowej - skutki podatkowe - wyroki NSA
str. 34   
2.
Dochody pełnoletniego dziecka uzyskane za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej - korzystny dla podatników wyrok WSA
str. 36   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
PIT od upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę
str. 37  
3.2.
Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych
str. 37  
3.3.
Darowizna składnika majątku członkowi rodziny
str. 39  
3.4.
Zakup gruntu rolnego pod budowę budynku mieszkalnego a ulga mieszkaniowa
str. 40  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji w 2016 r. - interpretacja organu podatkowego
str. 43   
2.
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce cywilnej, gdy wspólnik dodatkowo prowadzi indywidualną działalność gospodarczą - interpretacja organu podatkowego
str. 44   
3.
Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro
str. 46   
4.
Sprzedaż części nieruchomości
str. 48   
5.
Nakłady na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego
str. 50   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2016/2017
str. 51   
2.
Składki ZUS przedsiębiorcy posiadającego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
str. 53   
3.
Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców
str. 54   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Umowa cywilnoprawna nie gwarantuje prawa do świadczeń z zakresu bhp
str. 55   
2.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia i limitowanie umów na okres próbny - stanowisko MRPiPS
str. 57   
3.
Wykazywanie pracy na urlopie rodzicielskim w świadectwie pracy
str. 58   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Rozliczenie i ewidencja zaliczek na zakupy firmowe
str. 59   
2.
Dotacja otrzymana na remont środka trwałego
str. 63   
3.
Podział zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej
str. 64   
4.
Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej
str. 66   
5.
Zaewidencjonowanie opłaty stałej wpłaconej komornikowi za poszukiwanie majątku dłużnika
str. 69   
6.
Związki o charakterze rodzinnym jako źródło występowania powiązań między podmiotami gospodarczymi
str. 72   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
BI

Dodatki do czasopisma

wybierz rocznik:
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60