otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 7 (415) z dnia 1.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy w kwietniu 2016 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rabat dotyczący towarów sprzedanych i pozostających w magazynie
str. 6   
1.
Korekta kosztów podatkowych o wartość otrzymanego rabatu
str. 6  
2.
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży dla celów bilansowych
str. 7  
3.
Rozliczenie rabatu na przełomie roku
str. 7  
II.
Skutki likwidacji spółki z o.o. w księgach udziałowca
str. 9   
1.
Moment wyksięgowania udziałów likwidowanej spółki
str. 9  
2.
Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki
str. 10  
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wyniku z tytułu rozchodu aktywów finansowych
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Odpady poprodukcyjne powstające w jednostce handlowo-usługowej
str. 13   
1.
Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu towarów
str. 13  
2.
Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako złomu
str. 14  
IV.
Przekazanie aktywów obrotowych na potrzeby własne i utrzymanie obiektów socjalnych
str. 16   
1.
Zużycie towarów na własne potrzeby administracyjne
str. 16  
2.
Materiały wydane na potrzeby związane z utrzymaniem obiektów socjalnych
str. 18  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Korekta zapisów księgowych dotyczących lat ubiegłych w związku z błędnym ujęciem środka trwałego
str. 20   
2.
Aktywa jednostki przekazane kontrahentowi w celu wykonania zamówienia
str. 21   
3.
Okres amortyzacji ulepszenia w obcym środku trwałym
str. 22   
4.
Rezygnacja z zakupu środka trwałego i zwrot wpłaconej wcześniej zaliczki
str. 23   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Podział lub pokrycie wyniku finansowego w zależności od formy prawej jednostki
str. 24   
1.
Termin rozliczenia wyniku finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
str. 24  
2.
Zasady podziału lub pokrycia wyniku finansowego w spółkach kapitałowych
str. 25  
3.
Podział zysku i pokrycie straty w przedsiębiorstwach osób fizycznych oraz w spółkach osobowych i cywilnych
str. 26  
4.
Ewidencja księgowa operacji związanych z rozliczeniem wyniku finansowego na przykładach
str. 28  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny
str. 32   
2.
Ewidencja faktur za leki i usługi telekomunikacyjne w księgach samorządowej jednostki budżetowej
str. 33   
3.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawozdawczości budżetowej
str. 35   
4.
Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej
str. 38   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Rozliczenie sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją
str. 40   
1.
Rozliczenie kwoty dotacji w świetle przepisów bilansowych
str. 40  
2.
Konsekwencje podatkowe sprzedaży środka trwałego, częściowo sfinansowanego dotacją
str. 42  
3.
Wynik ze sprzedaży środka trwałego, którego zakup sfinansowano dotacją, na przykładzie liczbowym
str. 43  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Przyjęcie przez księgowego odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych
str. 44  
2.
Przeznaczenie kapitału zapasowego spółki jawnej na wypłatę dla wspólników
str. 44  
3.
Sprzedaż majątku trwałego przed końcem okresu ubezpieczenia
str. 45  
4.
Prowizja za podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
str. 46  
5.
Koszty przejazdu pracownika na okresowe badania lekarskie
str. 46  
6.
Wynagrodzenie za pośrednictwo w ubieganiu się o zwrot podatku od wartości dodanej
str. 47  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Od kiedy stosować zmiany w ustawie o rachunkowości, jeśli okres sprawozdawczy jest inny niż rok kalendarzowy?
str. 48  
2.
Ujawnienie w informacji dodatkowej danych o zabezpieczeniach kredytu inwestycyjnego
str. 48  
3.
Braki towarów powstałe na skutek błędów przy ewidencji rozchodu towarów
str. 49  
4.
Jak wyksięgować wpłaconą przedpłatę, której nie można odzyskać?
str. 52  
5.
Ewidencja faktur zakupu i wynikającego z nich VAT przy częściowym odliczaniu tego podatku
str. 53  
6.
Przychód ustalony na dzień bilansowy z tytułu niezakończonej usługi budowlanej
str. 55  
7.
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów
str. 56  
8.
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
str. 57  
9.
Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?
str. 60  
10.
Niepotwierdzona nadpłata na koncie rozrachunkowym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
str. 61  
11.
Rozliczenie ZFŚS, gdy roszczenie o przekazanie środków na rachunek funduszu przedawniło się
str. 62  
12.
Wydatki finansowane ze środków ZFRON na zasadzie pomocy de minimis
str. 63  
13.
Jak ustalić kwotę rezerwy na świadczenia pracownicze?
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60