otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 4 (903) z dnia 1.02.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie korygowania VAT od sprzedaży paragonowej
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. podatek bankowy, nowelizującą również ustawę o CIT
str. 5   
2.
Planowana nowa minimalna wartość zakupów dla TAX-FREE
str. 6   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Roczna korekta VAT u podatników wykonujących czynności mieszane
str. 6   
1.1.
Zasady dokonywania rocznej korekty VAT
str. 6  
1.2.
Ujęcie rocznej korekty VAT w przychodach/kosztach podatkowych
str. 10  
1.3.
W księgach rachunkowych którego roku obrotowego należy ująć roczną korektę VAT naliczonego?
str. 12  
2.
Przejazdy autostradami w ramach podróży służbowych przedsiębiorców i pracowników - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa
str. 13   
2.1.
Odliczanie VAT od wydatków na przejazdy autostradami
str. 13  
2.2.
Wydatki na przejazdy autostradami a koszty uzyskania przychodów
str. 14  
2.3.
Opłaty za przejazdy autostradami w podróży służbowej w księgach rachunkowych
str. 16  
3.
Wydatki poniesione przed przyjęciem do używania przedmiotu najmu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 17   
3.1.
Prawo do odliczenia VAT
str. 17  
3.2.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów
str. 18  
3.3.
Wykazanie w księgach rachunkowych jednostki
str. 19  
IV.

PODATEK VAT

1.
Kompensata należności a prawo do 25-dniowego terminu zwrotu VAT - wyrok NSA
str. 21   
2.
Rozpoznanie WNT nie jest uzależnione od zakwalifikowania transakcji jako WDT przez kontrahenta unijnego - interpretacja organu podatkowego
str. 22   
3.
Zakup towarów przez organy władzy publicznej a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia
str. 23   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Ustalenie kwoty VAT podlegającej odliczeniu, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i nieopodatkowane - od 1 stycznia 2016 r.
str. 25  
4.2.
Korekta VAT w związku z rezygnacją z rozliczania VAT z dniem 1 stycznia 2016 r.
str. 26  
4.3.
Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy
str. 28  
4.4.
Opodatkowanie VAT usług organizacji wycieczek szkolnych przez biuro podróży
str. 29  
5.
Stawka VAT dla dostaw części do wyrobów medycznych - interpretacja ogólna Ministra Finansów
str. 31   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Limit obrotu uwzględniany przy ustalaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej - wyrok WSA
str. 31   
2.
W jakiej formie podatnicy CIT mogą w 2016 r. opłacać zaliczki na podatek dochodowy?
str. 33   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Leasing operacyjny w świetle podatku dochodowego
str. 37  
3.2.
PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów
str. 38  
3.3.
Jak rozliczyć w CIT przychód podatkowy z tytułu otrzymanej refundacji, gdy podatnik ponosi stratę z działalności gospodarczej?
str. 40  
3.4.
Pracodawca w 2016 r. ujmie w kosztach uzyskania przychodów wydatki na zakładowe żłobki, przedszkola i kluby dziecięce
str. 41  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Opodatkowanie wygranej w konkursie uzyskanej przez osoby fizyczne prowadzące działalność - Minister Finansów zmienił stanowisko organu podatkowego
str. 43   
2.
Biuro we własnym mieszkaniu - odsetki od kredytu na jego nabycie mogą być kosztem podatkowym
str. 44   
3.
Sprzedaż akcji (udziałów) i innych papierów wartościowych od 1 stycznia 2016 r.
str. 45   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Jak ustalać wartość przychodów ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika?
str. 46  
4.2.
Korekta VAT dotycząca środków trwałych w związku z utratą prawa do zwolnienia z VAT a przychody podatkowe
str. 47  
4.3.
Wynajem nieruchomości należących do majątku wspólnego małżonków
str. 48  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych w leasingu finansowym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 50   
2.
Stawka amortyzacyjna dla środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł
str. 50   
3.
Grupowe odpisy amortyzacyjne
str. 52   
4.
Wytworzenie środka trwałego przy wykorzystaniu własnego sprzętu oraz pracy oddelegowanych pracowników
str. 53   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Informacja roczna o składkach dla ubezpieczonych
str. 54   
2.
Składki na FP i FGŚP przy pracy na zleceniu
str. 56   
3.
Do zwrotu nadpłaconych składek niezbędny jest wniosek
str. 57   
4.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
str. 59   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe
str. 60   
2.
Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy zlecenia
str. 62   
3.
Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki
str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
str. 65   
2.
Obrót gotówkowy w spółce z o.o.
str. 66   
3.
Koszty przygotowania nowej produkcji
str. 68   
4.
Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 69   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zaliczka na podatek dochodowy
str. 72  
5.2.
Przyjęcie do magazynu dostaw niepotwierdzonych fakturą
str. 72  
5.3.
Koszty prac poprawkowych
str. 73  
5.4.
Ewidencja i prezentacja w bilansie zaliczki na wydatki komornicze
str. 74  
5.5.
Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach rachunkowych
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60