otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.416
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 2 (901) z dnia 10.01.2016   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie rozliczania VAT od mediów związanych z wynajmowanym lokalem
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Opublikowano zmiany w zakresie ustalania właściwości organów podatkowych
str. 5   
2.
Opublikowano rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych
str. 6   
3.
Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej opublikowane
str. 6   
4.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
str. 6   
5.
Nowe wzory informacji podatkowych
str. 7   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat podatkowych - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 7   
1.1.
Jakie skutki dla celów VAT ma wystawienie faktury w roku poprzedzającym wydanie wyrobów gotowych?
str. 7  
1.2.
Faktura wystawiona przed wydaniem wyrobów a moment powstania przychodu
str. 8  
1.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury wystawionej przed wydaniem wyrobów gotowych (towarów)
str. 9  
2.
Zaliczka na poczet WDT/WNT - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
str. 10   
2.1.
Rozliczenie dla celów VAT
str. 10  
2.2.
Zaliczka na poczet WDT/WNT a podatek dochodowy
str. 12  
2.3.
Ewidencja księgowa otrzymanych/zapłaconych zaliczek
str. 14  
IV.

PODATEK VAT

1.
Stawka VAT na usługi montażowe w budynkach mieszkalnych - wyrok NSA
str. 17   
2.
Oświadczenie spedytora o dostarczeniu towaru do kontrahenta unijnego a możliwość zastosowania stawki 0% do WDT - interpretacja indywidualna
str. 19   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi w 2016 r.
str. 20  
3.2.
Kiedy sprzedaż samochodu można opodatkować na zasadzie marży?
str. 21  
3.3.
Rozliczenie WNT, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym
str. 23  
3.4.
Wynajmowanie nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej a VAT
str. 25  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Moment zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności - interpretacja organu podatkowego
str. 27   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dodatkowy odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
str. 29  
2.2.
Dokumentacja podatkowa transakcji
str. 31  
2.3.
Dochody spółdzielni mieszkaniowej przeznaczone na wykup prawa do lokalu
str. 33  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Ulga na dzieci, gdy oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
str. 34   
2.
Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów
str. 36   
2.1.
Wydatki na dokształcanie poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
str. 36  
2.2.
Wydatki na studia/podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
str. 37  
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 39  
3.2.
Ujęcie w spisie z natury towarów otrzymanych nieodpłatnie
str. 41  
3.3.
Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca
str. 44  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wpływ zmiany roku podatkowego na wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych
str. 45   
2.
Jakie zmiany można, a jakie trzeba, wprowadzić w amortyzacji od 2016 r.?
str. 46   
3.
Różnice kursowe od zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego
str. 50   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w 2016 r.
str. 53   
2.
Dodatkowe obowiązki płatników składek w I kwartale 2016 r.
str. 54   
3.
Ubiór służbowy dla pracownika oraz ekwiwalent pieniężny za jego pranie - co ze składkami?
str. 56   
4.
Świadczenie rehabilitacyjne przyznane na wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
str. 58   
5.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2016 r.
str. 59   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Wystawianie świadectwa pracy po umowach terminowych
str. 61   
2.
Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 62   
3.
Przerwanie studiów przez pracownika - co ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawcę?
str. 64   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Wprowadzenie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta
str. 66   
2.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej
str. 67   
3.
Ujęcie w księgach dłużnika korekty VAT naliczonego w związku z zastosowaniem procedury ulgi na złe długi
str. 68   
4.
Ewidencja zwrotu i wydania do utylizacji własnych produktów
str. 69   
5.
Ewidencja podatku u źródła potrącanego z zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy
str. 70   
6.
Sprzedaż osobie fizycznej udziałów objętych za wkład niepieniężny
str. 71   
7.
Nowelizacja KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"
str. 75   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
BI

Dodatki do czasopisma

wybierz rocznik:
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60