otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 23 (407) z dnia 10.12.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Wyrok TSUE w sprawie odliczenia VAT z faktury wystawionej przez nieuczciwego kontrahenta
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.
str. 5   
1.
Kiedy i w jaki sposób podatnik może skorygować deklarację VAT?
str. 5  
2.
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty
str. 5  
3.
Korekta po postępowaniu kontrolnym lub podatkowym
str. 6  
4.
Niższe odsetki przy dobrowolnej korekcie deklaracji
str. 7  
III.
Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie na cele osobiste
str. 8   
1.
Korekta VAT naliczonego po przekazaniu samochodu na cele prywatne
str. 8  
2.
Wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej spółki cywilnej
str. 10  
3.
Przekazanie pojazdu, w którym wymieniono części składowe
str. 11  
IV.
Pełnomocnictwo do spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT
str. 13   
1.
Pełnomocnik jako podmiot składający i podpisujący deklaracje VAT
str. 13  
2.
Zasady udzielania pełnomocnictw – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
str. 13  
3.
Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe
str. 16  
V.
Korekta VAT naliczonego w związku z częściowym przeznaczeniem budynku na cele prywatne
str. 16   
1.
Od kiedy obowiązuje korekta na mocy art. 90a ustawy o VAT?
str. 17  
2.
Jak rozumieć "oddanie nieruchomości w użytkowanie"?
str. 17  
VI.
Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w I kwartale 2016 r.
str. 19   
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wykazać w deklaracji VAT wydatki z ograniczonym prawem do odliczenia?
str. 21  
2.
Wyliczenie kwoty podatku VAT na fakturze
str. 22  
3.
Sprzedaż towaru wykorzystywanego w działalności zwolnionej z VAT
str. 23  
4.
W jakim terminie należy dokonać rocznej korekty odliczonego VAT?
str. 23  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej usług medycznych – interpretacja indywidualna Ministra Finansów
str. 24   
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Kiedy sprzedaż usług podlega zwolnieniu z rejestrowania w kasie fiskalnej?
str. 26  
2.
Nieodpłatne przekazanie prezentów
str. 28  
3.
Zaliczki wpłacane na poczet przyszłych dostaw towarów
str. 30  
X.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
str. 30  
2.
Formalności związane z instalacją kasy fiskalnej
str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.
Zastosowanie stawki VAT 0% w WDT – wyjaśnienia organów podatkowych
str. 33   
1.
Warunki stosowania obniżonej stawki VAT
str. 33  
2.
Weryfikacja zagranicznego kontrahenta
str. 34  
3.
Dokument przewozowy
str. 35  
4.
Potwierdzenie aktywności numeru VAT UE
str. 36  
XII.
Kompleksowe usługi turystyczne – wyrok NSA
str. 37   
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Eksport towarów w transakcji łańcuchowej
str. 41  
2.
Otrzymanie faktury przed uiszczeniem zaliczki na poczet przyszłej dostawy
str. 42  
3.
Zakup usług prezentacji wyrobów poza granicami kraju
str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIV.
Spór z organem podatkowym o prawo do odliczenia VAT od budowy budynku mieszkalno-usługowego
str. 45   
1.
Związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną VAT
str. 45  
2.
Obowiązki organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego
str. 46  
3.
Stanowisko fiskusa w sprawie odliczania VAT przy budowie obiektu usługowo-mieszkalnego
str. 46  
4.
Zamiar wykorzystania budynku na cele inne niż określone w projekcie budowlanym
str. 47  
F.

VAT OD PODSTAW

XV.
Wyłączenia z obowiązku składania deklaracji VAT
str. 48   
1.
Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika
str. 48  
2.
Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek składania deklaracji VAT
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVI.
Formularze związane z dostawą nowych środków transportu – VAT-22 i VAT-11
str. 51   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVII.
Od 1 stycznia 2016 r. nowe regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy
str. 56   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Najem lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe
str. 60   
2.
Odliczenie VAT od wydatków na organizację spotkania firmowego dla pracowników i ich rodzin
str. 62   
3.
Odliczenie VAT od mediów
str. 63   
4.
Użyczenie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności
str. 64   
5.
Faktura końcowa w przypadku uiszczenia całej należności w formie zaliczek
str. 64   
6.
Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez współmałżonka?
str. 65   
7.
Warunki zastosowania zwolnienia z VAT przy usługach edukacyjnych
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60