otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 19 (403) z dnia 10.10.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania VAT przez komorników sądowych
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Rozliczanie zaliczek na poczet przyszłych transakcji w pytaniach Czytelników
1.
Podstawa opodatkowania zaliczki
str. 6  
2.
Zaliczka otrzymana przed zmianą statusu podatnika
str. 7  
3.
Brak faktury zaliczkowej – skutki u nabywcy towaru
str. 7  
4.
Termin odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej zaliczkę
str. 8  
5.
Dostawa towaru przed terminem wystawienia faktury zaliczkowej
str. 9  
III.
Przekazanie firmowego lokalu na potrzeby własne przedsiębiorcy
str. 9   
1.
Kiedy nieodpłatne przekazanie nieruchomości korzysta ze zwolnienia z VAT?
str. 10  
2.
Korekta podatku naliczonego z tytułu nabycia lokalu "wycofanego" z działalności gospodarczej
str. 11  
IV.
Faktury zawierające szczególne oznaczenia – pytania i odpowiedzi
1.
Sprzedaż towarów używanych
str. 12  
2.
Faktura VAT RR
str. 13  
3.
Dokumenty nazywane fakturą pro forma
str. 14  
4.
Kto wystawia fakturę zawierającą oznaczenie "metoda kasowa"?
str. 15  
5.
Dokumentowanie sprzedaży przez nabywcę
str. 16  
V.
Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają opodatkowaniu VAT?
str. 16   
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Korekta błędnej stawki VAT na fakturze
str. 19  
2.
Rozliczenie faktury korygującej w deklaracji VAT
str. 20  
3.
Opodatkowanie VAT prezentu ujętego w ewidencji osób obdarowanych
str. 21  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej towarów przekazywanych nieodpłatnie
str. 22   
1.
Rozliczenie VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towarów
str. 22  
2.
Czynności nieodpłatne a kasa fiskalna
str. 23  
VII.
Czytelnicy pytają
1.
Termin rejestrowania w kasie fiskalnej usług świadczonych przez prawników
str. 25  
2.
Świadczenie usług na rzecz własnej firmy
str. 27  
3.
Jakie dane powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu towaru?
str. 28  
IX.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Ulga na zakup kasy
str. 30  
2.
Obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
str. 31  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Wynajem i sprzedaż maszyny wywiezionej do innego państwa UE
str. 32   
1.
Usługa wynajmu maszyny
str. 32  
2.
Przemieszczenie urządzenia z Polski do innego państwa UE
str. 33  
3.
Dostawa towarów znajdujących się poza terytorium naszego kraju
str. 34  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie zakupu kompleksowej usługi reklamowej
str. 35  
2.
Sprzedaż licencji przez rolnika
str. 36  
3.
Refaktura wydatków poniesionych przez pracownika w Niemczech
str. 38  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Zasady zwrotu ulgi na złe długi
str. 40   
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komorników
str. 43   
1.
Komornik jako podatnik VAT
str. 43  
2.
Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług świadczonych przez komorników?
str. 44  
3.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania czynności egzekucyjnych
str. 45  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Jak korygować faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT?
str. 47   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Uproszczenia w rozliczaniu podatku akcyzowego już od 1 stycznia 2016 r.
str. 51   
1.
Regulacje ułatwiające prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych
str. 51  
2.
Zmiany dotyczące pośredniczących podmiotów tytoniowych oraz opodatkowania wyrobów energetycznych i olejów smarowych
str. 53  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Rozliczanie paliwa zużytego do jazd prywatnych
str. 55   
2.
Proporcja sprzedaży ustalana szacunkowo
str. 56   
3.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w związku z jubileuszem firmy
str. 57   
4.
Jak ustalić moment otrzymania faktury elektronicznej wysyłanej e-mailem?
str. 59   
5.
Rozliczenie przez nabywcę faktury korygującej otrzymanej w związku ze zwrotem towarów
str. 60   
6.
Świadczenie usług edukacyjnych
str. 61   
7.
Refakturowanie kosztów rejestracji domeny internetowej
str. 63   
8.
Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług turystyki
str. 65   
9.
Zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia – jak skorygować VAT?
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana przepisów dotyczących akcyzy
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60