otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 18 (402) z dnia 20.09.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ułatwienia dla podatników wynikające z nowej ustawy o administracji podatkowej
str. 4   
1.
Dyrektor Biura KIP jako organ odpowiedzialny za interpretacje podatkowe
str. 4  
2.
Centrum obsługi podatników już od września 2015 r.
str. 5  
3.
Obsługa i wsparcie podatnika – instytucja asystenta podatnika
str. 5  
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Zasady wystawiania faktur elektronicznych
str. 6   
1.
Zasady przesyłania i udostępniania e-faktur
str. 6  
2.
Sposoby akceptacji e-faktur
str. 8  
3.
Moment otrzymania faktury elektronicznej
str. 8  
III.
Przyczyny złożenia korekty deklaracji VAT
str. 9   
1.
Błędy i pomyłki w złożonej deklaracji
str. 9  
2.
Korekta deklaracji w związku z wystawioną lub otrzymaną fakturą korygującą
str. 10  
3.
Odliczenie VAT naliczonego poprzez korektę deklaracji
str. 12  
4.
Korekta deklaracji w związku z ulgą na złe długi
str. 13  
5.
Korygowanie deklaracji po zakończeniu działalności gospodarczej
str. 14  
IV.
VAT w orzecznictwie
1.
Działalność rolnicza – kto może być podatnikiem VAT?
str. 14  
2.
Wydatki na cele edukacyjne a odliczenie VAT
str. 15  
V.
Opodatkowanie VAT opłat wnoszonych przez członków spółdzielni mieszkaniowych
str. 16   
1.
Spółdzielnia mieszkaniowa na gruncie ustawy o VAT
str. 16  
2.
Kiedy dochodzi do świadczenia usługi?
str. 17  
VI.
Limity zwrotu wydatków mieszkaniowych w IV kwartale 2015 r.
str. 19   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Jakie prawa i obowiązki ma podatnik rozpoczynający użytkowanie kasy fiskalnej?
str. 22   
1.
Termin rozpoczęcia ewidencjowania sprzedaży w kasie
str. 22  
2.
Możliwość otrzymania zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej
str. 23  
3.
Obowiązki podatnika stosującego kasę rejestrującą
str. 24  
VIII.
Czynności wykonywane przez komorników a obowiązek stosowania kasy fiskalnej – projekt rozporządzenia
str. 25   
IX.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa fiskalna przy przekształceniu podmiotów
str. 26  
2.
Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna
str. 28  
2.1.
Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania w kasie str. 28  
2.2.
Dokonywanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju str. 29  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
System zwrotu podatku VAT podróżnym
str. 31   
1.
Warunki zastosowania procedury zwrotu VAT podróżnym
str. 31  
2.
Podmioty uprawnione do zwrotu podatku
str. 32  
3.
Formalności związane z dokonywaniem zwrotu w systemie Tax Free
str. 33  
4.
Stawka VAT stosowana do dostawy na rzecz podróżnych
str. 34  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek podatkowy w imporcie usług reklamowych
str. 35  
2.
Dostawa towarów do polskiego oddziału zagranicznej firmy
str. 36  
3.
Świadczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 37  
XII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Świadczenie usług przechowywania towarów
str. 38  
2.
Obowiązek podatkowy w eksporcie
str. 39  
3.
Zakup towarów na terytorium UE potwierdzony paragonem
str. 40  
4.
Stawka VAT na usługę transportową stanowiącą część transportu międzynarodowego
str. 41  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Problemy związane z prawidłowym opodatkowaniem WDT
str. 42   
1.
Status podatkowy nabywcy
str. 42  
2.
Dowody potwierdzające wywóz towarów
str. 45  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Wyłączenia z zakresu opodatkowania VAT
str. 47   
1.
Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
str. 47  
2.
Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
str. 48  
3.
Nieodpłatne przekazanie towarów
str. 49  
4.
Kary umowne
str. 51  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Wzór wniosku w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej przy obrocie towarami wrażliwymi
str. 52   
1.
Solidarna odpowiedzialność nabywców towarów wrażliwych
str. 52  
2.
Forma złożenia kaucji gwarancyjnej
str. 53  
3.
Zasady zwrotu kaucji
str. 53  
4.
Jak wypełnić wniosek VAT-28?
str. 54  
5.
Kiedy kaucja nie podlega zwrotowi?
str. 57  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych niszczonych pod nadzorem administracyjnym
str. 58   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Nieodpłatne przekazanie usług
str. 62   
2.
W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji?
str. 63   
3.
Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego przy metodzie kasowej?
str. 65   
4.
Odliczenie VAT naliczonego przed wykonaniem usługi
str. 65   
5.
Obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana ustawy o podatku akcyzowym
str. 67  
2.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60