otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 18 (402) z dnia 20.09.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o rachunkowości, w tym uproszczenia dla małych firm
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Podstawowe operacje na rachunku walutowym
str. 7   
1.
Zasady wyceny operacji wyrażonych w walucie obcej określone w prawie bilansowym
str. 7  
2.
Wpływy środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy
str. 7  
3.
Rozchód środków pieniężnych z rachunku walutowego
str. 9  
4.
Przekazanie waluty obcej z rachunku walutowego do kasy walutowej
str. 12  
5.
Uproszczenia w rozliczaniu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych
str. 13  
II.
Jak zaksięgować operacje związane z wypłatą dywidendy w spółce z o.o.?
str. 14   
1.
Podział wyniku finansowego i forma wypłaty dywidendy w świetle prawa handlowego i bilansowego
str. 14  
2.
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłaconej wspólnikom
str. 15  
3.
Bilansowe i podatkowe konsekwencje wypłaty dywidendy w formie rzeczowej
str. 16  
4.
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Sprzedaż maszyny i jednoczesne przyjęcie jej w leasing
str. 21   
1.
Etapy leasingu zwrotnego według KSR nr 5
str. 21  
2.
Operacyjny leasing zwrotny w księgach korzystającego
str. 21  
3.
Finansowy leasing zwrotny w księgach korzystającego
str. 23  
IV.
Skutki błędnego ujęcia w księgach poprzedniego roku kwoty podatku dochodowego
str. 25   
1.
Zasady korygowania błędów z lat poprzednich ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 25  
2.
Korekta błędów dotyczących wysokości podatku dochodowego w księgach bieżącego roku obrotowego
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro
str. 30   
2.
Zakup środków trwałych ze środków funduszu badań własnych instytutu badawczego
str. 32   
3.
Rozliczenie różnicy z aktualizacji wyceny środka trwałego
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego
str. 34   
1.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego i terminu podpisania umowy z biegłym rewidentem
str. 34  
2.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta i sposób jego wyboru
str. 36  
3.
Kto powinien podpisać umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego?
str. 37  
4.
Czym się kierować wybierając firmę audytorską?
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Kara umowna za opóźnienie w realizacji inwestycji w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 39   
2.
Książki otrzymane nieodpłatnie od organizatora instytucji kultury – wprowadzenie do ewidencji i ich późniejsza sprzedaż
str. 42   
3.
Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie wyroku sądu
str. 43   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 – kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych
str. 45   
1.
Nabycie składnika wartości niematerialnych w odrębnej transakcji za aktywa pieniężne
str. 45  
2.
Wytworzenie składnika wartości niematerialnych we własnym zakresie
str. 49  
3.
Nabycie wartości niematerialnych w ramach połączenia przedsięwzięć
str. 54  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Gdzie należy przechowywać dokumenty po likwidacji jednostki?
str. 55  
2.
Jak ująć w księgach prowizję przygotowawczą od kredytu w rachunku bieżącym?
str. 55  
3.
Wydatki poniesione na szkolenie dyrektora szkoły jako wydatki strukturalne
str. 56  
4.
Czy w księgach spółki z o.o. należy ująć zbycie udziałów przez jednego ze wspólników?
str. 56  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy faktury niepodpisane przez wystawcę i nabywcę mogą być podstawą zapisów w księgach rachunkowych?
str. 57  
2.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON
str. 58  
3.
Jak ująć w księgach nowo wdrażane wyroby, które przed sprzedażą są testowane?
str. 59  
4.
Wydatki poniesione na przerób obcy wyrobów gotowych
str. 60  
5.
Rozliczenie kaucji wpłaconej za urządzenie viaBOX
str. 61  
6.
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w przypadku likwidacji tych świadczeń w jednostce
str. 62  
7.
Ewidencja operacji związanych z pośrednictwem handlowym przy zakupach na aukcjach internetowych
str. 63  
8.
Przesunięcie towarów handlowych między sklepami w ramach tego samego przedsiębiorstwa
str. 64  
9.
Materiały otrzymane nieodpłatnie w celu wykonania na nich usługi
str. 65  
10.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – ewidencja w księgach wierzyciela
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60