otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.483
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 18 (402) z dnia 20.09.2015   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Spółka komandytowa daje możliwości uzyskania korzyści podatkowych
str. 4   
1.1.
Charakterystyka spółki komandytowej oraz spółki z o.o.
str. 4  
1.2.
Porównanie obciążeń podatkowych wspólników spółki komandytowej i wspólników spółki z o.o. będących polskimi rezydentami
str. 5  
1.3.
Powody popularności spółki z o.o. spółki komandytowej
str. 7  
2.
Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 9   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Zwolnienia dotyczące zasiłków macierzyńskich, ich zwiększenia oraz kwot zwiększenia uposażenia
str. 10   
2.
Likwidacja podatkowych barier hamujących rozwój banków hipotecznych
str. 10   
3.
Ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola
str. 11   
4.
Zwolnienia podatkowe dla sportowców
str. 12   
5.
Agencja Mienia Wojskowego płatnikiem podatku dochodowego
str. 12   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Jaki kurs należy uznać za prawidłowy dla przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących?
str. 13   
2.
Skutki podatkowe niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności
str. 14   
3.
Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej
str. 15   
3.1.
Wykaz składników majątku na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki
str. 15  
3.2.
Spłata wspólnika występującego ze spółki
str. 15  
3.3.
Rozliczenie wspólników po zmianie proporcji udziałów
str. 17  
4.
Niezamortyzowana wartość budynku w kosztach uzyskania przychodów
str. 19   
5.
Przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów
str. 20   
6.
Korekta kosztów uzyskania przychodów ustalonych w nieprawidłowej wysokości
str. 22   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Zasady poboru i deklarowania podatku od należności z umowy zlecenia - wybrane problemy
1.1.
Dwie umowy w jednym miesiącu
str. 24  
1.2.
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne
str. 25  
1.3.
Kilka umów nieprzekraczających 200 zł a składka zdrowotna, koszty uzyskania i PIT-11
str. 27  
1.4.
Należność wypłacana tygodniowo
str. 29  
2.
Podatek i składki ZUS od pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników
str. 29   
3.
Obniżenie stawki zaliczki na podatek pobieranej od dochodu pracownika
str. 31   
4.
Szczepienia ochronne, których obowiązek finansowania spoczywa na pracodawcy, nie generują przychodu - interpretacja Ministra Finansów
str. 33   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)
str. 35   
1.1.
Kiedy prawo amortyzacji przysługuje korzystającemu?
str. 35  
1.2.
Ustalanie wartości początkowej
str. 36  
1.3.
Wybieranie metody amortyzacji
str. 36  
2.
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku niemieszkalnego używanego przez poprzednich właścicieli
str. 37   
3.
Remont budynku sfinansowany premią kompensacyjną bez kosztu podatkowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
str. 38   
4.
Strata będąca konsekwencją utraty nieruchomości na skutek egzekucji komorniczej może być kosztem podatkowym - wyrok NSA
str. 39   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Prowadzenie podatkowej księgi przez początkującego przedsiębiorcę - wybrane zagadnienia
str. 41   
1.1.
Zawiadomienie o założeniu księgi
str. 41  
1.2.
Korzystanie przy prowadzeniu księgi z programu komputerowego
str. 41  
1.3.
Zbiorcze zapisy w księdze
str. 42  
1.4.
Korekta zmniejszająca koszty/zwiększająca przychody
str. 44  
1.5.
Obliczenie zaliczki kwartalnej w oparciu o księgę
str. 44  
2.
Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej - zapisy w podatkowej księdze
str. 45   
3.
Dokumentowanie skupu palet od ludności
str. 48   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Opodatkowanie dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych a konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 49   
1.1.
Ogólne zasady
str. 49  
1.2.
Postanowienia konwencji (umów)
str. 49  
2.
Opodatkowanie należności za korzystanie z utworu literackiego
str. 52   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Odliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych z różnych tytułów
str. 54   
2.
Alimenty - warunki stosowania zwolnienia od podatku
str. 55   
2.1.
Alimenty na gruncie prawa rodzinnego i ustawy o PIT
str. 55  
2.2.
Zaległe alimenty wypłacane wraz z odsetkami
str. 56  
2.3.
Forma spełnienia świadczenia
str. 57  
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej
str. 58   
1.1.
Charakter prawny spółki komandytowej
str. 58  
1.2.
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
str. 59  
2.
Rozliczenie roczne podatku dochodowego
str. 60   
3.
Zmiana kursu waluty nie wpływa na koszty nabycia mieszkania kupionego za kredyt walutowy
str. 61   
4.
Przejęcie długu wspólnika przez spółkę jawną
str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Zakup używanego samochodu osobowego o wartości przewyższającej 20.000 euro
str. 63   
2.
Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych przez spółkę z o.o. rozpoczynającą działalność
str. 63   
3.
Dodatkowe wynagrodzenie pełnomocnika
str. 64   
4.
Koszty ubezpieczenia od niezdolności do pracy
str. 65   
5.
Zwolnienie od podatku dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
str. 65   
6.
Przedsiębiorca może wykonać zlecenie poza działalnością
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2015 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60