otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 17 (401) z dnia 10.09.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Skutki nieterminowego złożenia informacji podsumowującej
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Umowa komisu pomiędzy czynnymi podatnikami VAT
str. 5   
1.
Na czym polega komis?
str. 5  
2.
Obowiązek podatkowy u komisanta i komitenta
str. 6  
3.
Zasady dokumentowania komisu
str. 6  
III.
Zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców
str. 7   
1.
Czynności wliczane do limitu sprzedaży
str. 7  
2.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT
str. 8  
3.
Rejestracja na potrzeby VAT
str. 8  
4.
Termin rezygnacji ze zwolnienia z VAT
str. 9  
IV.
Jak sprawdzić status podmiotu przed zastosowaniem odwrotnego obciążenia?
str. 9   
V.
Problemy z wystawianiem faktur za usługi w zakresie opieki medycznej
str. 11   
VI.
Sprzedaż towarów używanych będących środkami trwałymi firmy – kiedy można stosować procedurę marży?
str. 13   
1.
Zasady opodatkowania sprzedaży towarów używanych
str. 14  
2.
Jakie dane powinna zawierać faktura VAT marża?
str. 15  
3.
Sprzedaż środków trwałych a procedura marży
str. 15  
VII.
VAT w orzecznictwie
1.
Usługi bankowe nie zawsze korzystają ze zwolnienia z VAT
str. 17  
2.
Czy fakturę korygującą można wysłać listem zwykłym?
str. 17  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Problemy Czytelników z fakturowaniem sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym
str. 19   
1.
Czy sprzedaż dla przedsiębiorców można ewidencjonować w kasie rejestrującej?
str. 20  
2.
Ewidencjonowanie faktur wystawionych dla osób fizycznych
str. 20  
3.
Sporządzenie faktury na podstawie paragonu fiskalnego
str. 21  
4.
Czy można wystawić fakturę jeśli zaginął paragon?
str. 22  
IX.
Kiedy należy zwrócić ulgę otrzymaną na zakup kas rejestrujących?
str. 23   
1.
Zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi
str. 23  
2.
Likwidacja działalności
str. 24  
3.
Zaprzestanie używania kasy
str. 25  
4.
Przerwa w prowadzeniu działalności
str. 26  
5.
Nieterminowy przegląd techniczny kasy
str. 26  
6.
Sprzedaż przedsiębiorstwa
str. 27  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

X.
Zwrot towarów oraz pomyłki na fakturach w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
str. 28   
1.
Korygowanie WDT
str. 28  
2.
Rozliczenie korekty WNT
str. 29  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT realizowanej wraz z transportem
str. 31  
2.
Import usług reklamowych dokonany przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 32  
3.
Obowiązki podatnika zwolnionego z opodatkowania dokonującego importu towarów
str. 34  
4.
Nabycie gazu w systemie gazowym od unijnego dostawcy
str. 36  
5.
Kurs walut stosowany do zbiorczych faktur korygujących WNT
str. 38  
6.
Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
str. 39  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XII.
Zaliczki w przypadku zmiany sposobu rozliczeń z miesięcznego na kwartalny
str. 40   
F.

VAT OD PODSTAW

XIII.
Jakie podmioty podlegają przepisom ustawy VAT?
str. 44   
1.
Definicja podatnika i płatnika VAT
str. 44  
2.
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście
str. 45  
3.
Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej
str. 46  
4.
Najem jako działalność gospodarcza
str. 47  
5.
Samoopodatkowanie nabycia niektórych towarów
str. 47  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIV.
Dokumentowanie transakcji przez nabywców towarów i usług
str. 49   
1.
Przypadki, w których nabywca wystawia faktury
str. 49  
2.
Samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT
str. 49  
3.
Umowa w sprawie wystawiania faktur przez nabywcę
str. 50  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XV.
Obowiązki akcyzowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową olejów smarowych
str. 52   
1.
Dokumenty stosowane przy przemieszczaniu olejów smarowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
str. 52  
2.
Zabezpieczenie akcyzowe przy dostawie olejów smarowych
str. 53  
3.
Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy
str. 54  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Rozliczenie kosztów paliwa przy nieodpłatnym korzystaniu przez pracownika z samochodu osobowego
str. 55   
2.
Przekazanie produktów pełnowartościowych na cele promocji i reklamy
str. 56   
3.
Termin złożenia formularza VAT-26
str. 57   
4.
Korekta podatku naliczonego od opłaty wstępnej przy zwrocie leasingowanego samochodu osobowego
str. 58   
5.
Jak określić nazwę usługi na fakturze?
str. 59   
6.
Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rezygnacją ze zwolnienia
str. 61   
7.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach licencji udzielonych na 4 lata
str. 62   
8.
Usługi audytu wewnętrznego a zwolnienie z VAT
str. 63   
9.
Prawo do odliczenia VAT od zakupów inwestycyjnych dokonanych przez uzdrowisko
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania
str. 67  
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy
str. 67  
3.
Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60