otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 24 (887) z dnia 20.08.2015   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Jakie świadczenia od pracodawcy nie stanowią przychodu u pracowników - Minister Finansów wyjaśnia
str. 4   
II.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Sprzedaż składnika majątku wycofanego uprzednio z jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy
str. 5   
1.1.
Rozliczenie dla celów VAT sprzedaży składnika majątku wycofanego z działalności
str. 6  
1.2.
Przychód z tytułu sprzedaży składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej
str. 7  
1.3.
Czy sprzedaż składnika majątku wycofanego wcześniej z działalności gospodarczej należy wykazać w księgach rachunkowych przedsiębiorcy?
str. 9  
2.
Organizacja kompleksowej akcji promocyjnej z nagrodami - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
str. 9   
2.1.
Organizacja akcji promocyjnej jako czynność opodatkowana VAT
str. 10  
2.2.
Przekazanie nagrody osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego
str. 13  
2.3.
Wydatki na nagrody wydawane w ramach akcji promocyjnej, nabywane przez agencje reklamowe
str. 14  
2.4.
Zakup nagród w ewidencji księgowej agencji reklamowej
str. 16  
III.

PODATEK VAT

1.
Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym - od 1 lipca 2015 r.
str. 17   
2.
Wybrane orzeczenia NSA w sprawie VAT
2.1.
Zaniżona wartość sprzedawanego towaru
str. 20  
2.2.
Kiedy udzielanie pożyczek wpływa na wskaźnik proporcji stosowany do odliczania VAT?
str. 21  
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód wykorzystywany przez zleceniobiorców lub wykonawców dzieła
str. 22  
3.2.
Sprzedaż lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
str. 23  
3.3.
Użyczenie żonie nieruchomości będącej majątkiem odrębnym
str. 24  
3.4.
Dostawa produktu czy usługa budowlana?
str. 25  
3.5.
Jak określać termin i formę płatności na fakturze?
str. 26  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Przekazanie kontrahentowi prezentu - obowiązek wykazania VAT należnego
str. 27  
4.2.
Zakup samochodu na umowę kupna-sprzedaży a obowiązek wykazania WNT
str. 28  
4.3.
Sposób udokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej
str. 28  
4.4.
Zakup towaru od kontrahenta spoza UE, gdy odprawa celna została dokonana poza Polską
str. 29  
IV.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Nie wszystkie wydatki na organizację targów mogą być kosztem uzyskania przychodów - wyrok WSA
str. 30   
2.
Odszkodowanie wypłacone za opóźnienia i szkody w transporcie a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
str. 31   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelnika
3.1.
Rabat towarowy - skutki w podatku dochodowym
str. 33  
3.2.
Podatkowe skutki łączenia się spółek
str. 35  
3.3.
Koszty usunięcia wad związane z rękojmią i gwarancją prac budowlanych
str. 37  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Przychody i koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce jawnej
str. 39  
4.2.
Odpisywanie wartości towarów w koszty na dzień ich zakupu a miesięczne zaliczki na podatek dochodowy
str. 40  
4.3.
Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności
str. 41  
4.4.
W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?
str. 42  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych u wspólników spółki osobowej - wyrok NSA
str. 42   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych
str. 44  
2.2.
Powypadkowa naprawa samochodu - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
str. 48  
2.3.
Opłaty bankowe - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
str. 50  
2.4.
Czy przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową może świadczyć usługi na rzecz osób prawnych?
str. 51  
VI.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Zmiana formy opodatkowania najmu a wartość początkowa i amortyzacja wynajmowanego lokalu
str. 52   
2.
Likwidację środka trwałego stanowi również jego sprzedaż - wyrok NSA
str. 54   
3.
Sprzedaż części środka trwałego
str. 56   
VII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Pracownik na etacie i na zleceniu na urlopie bezpłatnym
str. 57   
2.
Ubezpieczenia w ZUS studenta wykonującego umowę zlecenia
str. 59   
3.
Gdy data wyrejestrowania pracownicy z ubezpieczeń przypada w święto
str. 60   
4.
Zasiłek opiekuńczy dla zleceniobiorcy sprawującego opiekę nad chorym członkiem rodziny
str. 61   
5.
Kontrola zwolnienia lekarskiego w firmie niebędącej płatnikiem świadczeń
str. 62   
VIII.

PRAWO PRACY

1.
Czy pracodawca musi wypłacić kilometrówkę, jeśli nie wyraził zgody na podróż prywatnym samochodem?
str. 63   
2.
Dodatkowe obowiązki z zakresu bhp w czasie upałów
str. 64   
3.
Zatrudnianie młodocianego po zakończeniu nauki zawodu
str. 66   
IX.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Faktury elektroniczne i w formie papierowej oraz ich przechowywanie
str. 67   
2.
Zapłata z rachunku walutowego prowadzonego w euro zobowiązania wyrażonego w innej walucie obcej
str. 69   
3.
Usługa płatna za rok "z góry" - ewidencja księgowa i moment zaliczenia w koszty
str. 70   
4.
Ewidencja i kwalifikacja wpłat na FP i FGŚP
str. 72   
5.
Wykorzystanie kapitału z aktualizacji wyceny
str. 73   
6.
Rozliczanie różnic powstałych z zaokrągleń VAT
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60