otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 14 (398) z dnia 20.07.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Ministerstwo Finansów uruchomiło bazę weryfikacji podmiotów na potrzeby VAT
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Dostawa nieruchomości w pytaniach Czytelników
1.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wynajmowanego firmie na cele działalności gospodarczej
str. 6  
2.
Inwestycja w obcym środku trwałym
str. 7  
3.
Sprzedaż budynku, na który ponoszono nakłady ulepszające
str. 9  
4.
Dostawa gruntu ornego przeznaczonego pod zabudowę
str. 10  
III.
Jak rozliczyć towary elektroniczne podlegające odwrotnemu obciążeniu sprzedawane w zestawach?
str. 11   
IV.
Ulga na złe długi w przypadku odwrotnego obciążenia
str. 13   
1.
Ulga na złe długi – obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
str. 13  
2.
Czy dłużnik musi korygować VAT naliczony od towarów nabytych w ramach odwrotnego obciążenia?
str. 14  
V.
VAT w orzecznictwie
1.
Brak zysku nie przesądza o uznaniu czynności za nieodpłatną
str. 16  
2.
Czy pobierane przez gminę opłaty za korzystanie z przystanków podlegają opodatkowaniu VAT?
str. 17  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VI.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług budowlanych a kasa fiskalna
str. 18  
2.
Moment odliczenia ulgi na zakup kasy
str. 19  
3.
Naprawa i konserwacja maszyn rolniczych
str. 20  
4.
Świadczenie usług na rzecz swoich pracowników
str. 21  
VII.
Kasy rejestrujące na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż samochodu
str. 22  
2.
Kasa fiskalna przy zawieszeniu działalności
str. 23  
3.
Warunki, jakie należy spełnić aby otrzymać zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy
str. 24  
4.
Określenie obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy przy świadczeniu usług informatycznych
str. 25  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

VIII.
Eksport towarów w wyjaśnieniach organów podatkowych
1.
Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE
str. 26  
2.
Eksport towarów objętych procedurą wywozu w innym państwie UE
str. 27  
3.
Stawka VAT dla zaliczki jeśli wywóz towarów dokonywany jest z opóźnieniem
str. 29  
IX.
Samoopodatkowanie importu usług – warunki stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
str. 30   
X.
Wpływ sprzedaży wysyłkowej na limit obrotów uprawniający do zwolnienia z opodatkowania
str. 32   
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Import towarów od unijnego dostawcy
str. 34  
2.
Sprzedaż towarów, które są przedmiotem kolejnej dostawy
str. 35  
3.
Skutki zawarcia umowy o świadczenie usług sportowych z zagranicznym zawodnikiem
str. 36  
4.
Internetowy zakup oprogramowania wraz z licencją na jego użytkowanie
str. 39  
XII.
Obrót z zagranicą na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sposób deklarowania importu usług
str. 41  
2.
Zastosowanie ulgi na złe długi w przypadku WNT
str. 42  
3.
Dostawa towarów na rzecz zagranicznych odbiorców przez podatnika zwolnionego z opodatkowania
str. 42  
4.
Rozliczenie podatku należnego i naliczonego w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu
str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Wartość dostaw towarów przesądzająca o stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia
str. 45   
1.
Odwrotne obciążenie przy dostawie sprzętu elektronicznego – limit kwotowy
str. 45  
2.
Kiedy transakcję można uznać za jednolitą gospodarczo?
str. 45  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Realizacja obowiązku składania deklaracji VAT przez czynnych podatników
str. 48   
1.
Jak określić właściwość urzędu skarbowego w sprawie rozliczeń podatku VAT?
str. 48  
2.
Termin złożenia deklaracji VAT
str. 48  
3.
Prawo do skorygowania deklaracji VAT
str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27
str. 52   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Obowiązki w zakresie akcyzy związane z rozpoczęciem działalności jako podmiot pośredniczący
str. 56   
1.
Wymagania związane ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia
str. 57  
2.
Rodzaje dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz warunki wydania zezwolenia
str. 58  
3.
Kiedy urząd celny może cofnąć wydane zezwolenie?
str. 59  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Darowizna zamortyzowanego komputera
str. 60   
2.
Dokumentowanie zakupów dokonywanych u rolników ryczałtowych
str. 61   
3.
Usługi edukacyjne nie zawsze podlegają zwolnieniu z VAT
str. 62   
4.
Wycena składników majątku przy likwidacji działalności
str. 63   
5.
Zwolnienie z VAT dla usługi psychoterapeutycznej
str. 64   
6.
Jaka stawka VAT przy świadczeniu usług prania?
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVIII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
str. 66  
2.
Rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
str. 67  
3.
Naliczanie odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej
str. 67  
4.
Nowy załącznik do wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego ORD-IN/A
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60