otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 11 (395) z dnia 10.06.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Czy limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2015 r.?
str. 4   
II.
"Puste faktury" a odpowiedzialność karnoskarbowa – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
str. 5   
B.

OBRÓT KRAJOWY

III.
Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT – pytania i odpowiedzi
1.
Usługi budowlane świadczone na rzecz przedsiębiorcy
str. 7  
2.
Uzgodnienia dotyczące sposobu dostarczenia przesyłki – jak określić moment powstania obowiązku podatkowego?
str. 7  
3.
Obowiązek podatkowy dla usług komunalnych
str. 8  
4.
Czynsz płacony "z góry" – kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?
str. 8  
5.
Dostawa książek – szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego
str. 9  
IV.
Sprzedaż lokalu prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
str. 9   
1.
Likwidacja działalności i sprzedaż lokalu prywatnego przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 9  
2.
Sprzedaż majątku prywatnego oraz zakończenie działalności przez czynnego podatnika VAT
str. 10  
V.
Problemy z rozliczaniem kompleksowych usług związanych z wyżywieniem
str. 13   
VI.
Uwzględnienie ujemnej marży przy ustalaniu podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług turystyki
str. 15   
VII.
Komornik sądowy jako płatnik VAT przy sprzedaży egzekucyjnej
str. 17   
1.
Kto może być podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT?
str. 17  
2.
Komornik jako podatnik VAT
str. 18  
3.
Kiedy komornik występuje w roli płatnika podatku VAT?
str. 19  
4.
Odpowiedzialność komornika sądowego za wpłatę podatku od sprzedaży egzekucyjnej – wyrok TSUE
str. 19  
VIII.
Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w III kwartale 2015 r.
str. 20   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

IX.
Skutki błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej
str. 22   
X.
Rozliczenie ulgi na zakup dodatkowej kasy fiskalnej
str. 25   
XI.
Kasy rejestrujące na forum (www forum.gofin.pl)
1.
Kasa fiskalna w nowej działalności
str. 27  
2.
Dokumentowanie czynności sprzedaży
str. 28  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.
Czytelnicy pytają
1.
Data powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia podatku VAT w imporcie towarów
str. 29  
2.
Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług transportowych
str. 30  
3.
Nabycie od zagranicznej firmy towarów, które nie są przemieszczane
str. 32  
4.
Fakturowanie i deklarowanie usług finansowych niepodlegających opodatkowaniu
str. 33  
5.
Opodatkowanie transakcji łańcuchowej rozpoczynającej się poza terytorium UE
str. 35  
6.
Odliczenie VAT od nieodpłatnego importu towarów
str. 37  
7.
Zakup usług transportu lotniczego
str. 38  
8.
Sprzedaż towarów na terytorium innego państwa UE na rzecz niepodatników
str. 40  
9.
Dostawa towarów dla firmy spoza UE, gdy płatnikiem jest unijny podmiot
str. 42  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Jak rozliczać VAT od mediów po wyroku TSUE?
str. 44   
1.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy dostawie mediów
str. 44  
2.
Odliczenie podatku naliczonego przez nabywcę mediów
str. 45  
3.
Faktura czy prognoza – spór o powstanie obowiązku podatkowego w VAT
str. 46  
4.
Refakturowanie mediów na najemcę lokalu w świetle wyroku TSUE
str. 47  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Zasady rozliczania VAT przy sprzedaży towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 49   
1.
Obowiązki sprzedawcy towaru podlegającego odwrotnemu obciążeniu
str. 49  
2.
Rozliczenie zakupu udokumentowanego fakturą "odwrotne obciążenie"
str. 50  
3.
Faktura korygująca dotycząca odwrotnego obciążenia
str. 51  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Wzór wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
str. 53   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Produkcja wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym w systemie przedpłaty akcyzy
str. 55   
1.
Termin i warunki uiszczenia przedpłaty akcyzy
str. 55  
2.
Rozliczenie akcyzy w miesięcznej deklaracji akcyzowej AKC-4
str. 57  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Odliczenie VAT od zakupu akcesoriów używanych do różnego rodzaju pojazdów
str. 59   
2.
Opłata za wskazanie użytkownika pojazdu
str. 59   
3.
Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego
str. 60   
4.
Sprzedaż auta poniżej ceny rynkowej
str. 62   
5.
Nabycie towarów i usług dokonane za pomocą kart flotowych
str. 63   
6.
Termin zwrotu VAT przy likwidacji działalności gospodarczej
str. 63   
7.
Nieodpłatne świadczenie usług ubezpieczeniowych dla pracowników
str. 64   
8.
Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie na raty
str. 65   
9.
Zmiana danych nabywcy towaru
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.
Kronika legislacyjna
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60