otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 2 (386) z dnia 20.01.2015   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży kart "prepaid"
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
VAT od samochodów używanych w działalności gospodarczej
str. 5   
1.
Skutki przeprowadzenia badania technicznego po dniu 30 czerwca 2014 r.
str. 6  
2.
Termin badania technicznego dla samochodów nabytych po 1 kwietnia 2014 r.
str. 7  
3.
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu wymagań ustawowych
str. 8  
III.
Zaliczka w podatku VAT – pytania Czytelników
str. 9   
1.
Zaliczka wpłacona na poczet leasingowanej maszyny
str. 10  
2.
Faktura zaliczkowa czy końcowa?
str. 11  
3.
Zapłata zaliczki na poczet usługi medycznej
str. 12  
IV.
Usługi ciągłe – jak ustalić kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
str. 14   
1.
Usługi rozliczane okresowo
str. 14  
2.
Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług ciągłych
str. 15  
3.
Jak rozliczyć usługi ciągłe w przypadku płatności "z góry" lub płatności po terminie określonym w umowie?
str. 15  
4.
Dostawy o charakterze ciągłym niepodlegające szczególnym regulacjom
str. 16  
5.
Konsekwencje błędnego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego
str. 17  
V.
Jak odliczać VAT od samochodu wynajmowanego okazjonalnie?
str. 17   
VI.
VAT w wyjaśnieniach sądów administracyjnych
1.
Bezpłatny dowóz pracowników do firmy
str. 20  
2.
Wystawienie faktury nie decyduje o momencie dokonania dostawy towarów
str. 21  
3.
Kary umowne za nieprawidłowe wykonanie prac budowlanych przez podwykonawców
str. 22  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Kto w 2015 r. nie może korzystać ze zwolnień z ewidencjonowania obrotów w kasie rejestrującej?
str. 23   
1.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
str. 23  
2.
Kiedy następuje utrata prawa do zwolnienia?
str. 24  
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług fotograficznych
str. 27  
2.
Usługi naprawy pojazdów podlegają ewidencji w kasie
str. 28  
3.
Eksport środków trwałych a kasa fiskalna
str. 29  
4.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2015 r.
str. 30  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Sposób opodatkowania importu towarów w 2015 r.
str. 31   
1.
Definicja importu towarów
str. 31  
2.
Miejsce dokonania importu
str. 31  
3.
Obowiązek podatkowy w imporcie
str. 32  
4.
Podstawa opodatkowania importowanych towarów
str. 32  
5.
Rozliczenie podatku VAT od importu
str. 33  
X.
Czytelnicy pytają
1.
Korekta WDT w związku ze zwrotem towarów
str. 36  
2.
Opodatkowanie usługi transportu towarów wykonanej poza terytorium kraju
str. 37  
3.
Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
str. 38  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XI.
Odliczanie częściowe i roczna korekta podatku naliczonego – pytania i odpowiedzi
str. 41   
1.
Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność opodatkowaną
str. 41  
2.
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania a korekta VAT
str. 41  
3.
Jak rozliczyć VAT od inwestycji przy działalności mieszanej?
str. 42  
4.
Korekta VAT przy sprzedaży samochodu
str. 42  
F.

VAT OD PODSTAW

XII.
W jakim terminie podatnik może odliczyć VAT naliczony?
str. 44   
1.
Podstawowy termin odliczenia VAT
str. 44  
2.
Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją
str. 44  
3.
Kiedy nabywca mediów odlicza VAT naliczony?
str. 45  
4.
Obowiązek zmniejszenia podatku VAT odliczonego przez dłużnika
str. 46  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XIII.
Terminy zwrotu bezpośredniego – wzory wniosków o zwrot podatku VAT
str. 47   
1.
Kiedy można otrzymać bezpośredni zwrot podatku?
str. 47  
2.
Podstawowy termin zwrotu bezpośredniego
str. 47  
3.
Przyspieszony termin zwrotu na wniosek podatnika
str. 48  
4.
Przedłużenie terminu zwrotu w razie konieczności weryfikacji jego zasadności
str. 49  
5.
Wzory wniosków w sprawie zwrotu podatku VAT
str. 50  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XIV.
Jak uzyskać wiążącą informację akcyzową?
str. 53   
1.
Wymogi związane ze złożeniem wniosku o wydanie WIA
str. 53  
2.
Obowiązek uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty za badania i analizy
str. 55  
3.
Termin wydania oraz okres ważności WIA
str. 56  
XV.
Nowe rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń akcyzowych
str. 56   
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia – jak skorygować VAT?
str. 59   
2.
Zwolnienie z VAT dostawy używanego budynku
str. 60   
3.
Warunki, na jakich można ubiegać się o zwrot części VAT na materiały budowlane
str. 61   
4.
Rozliczenie podatku należnego w przypadku powrotu do zwolnienia z VAT
str. 63   
5.
Wydatki na usługi gastronomiczne
str. 64   
6.
Stawka VAT na modernizację wodomierzy
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVI.
Kronika legislacyjna
1.
Przepisy dotyczące podatku akcyzowego
str. 66  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60