otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 4 (831) z dnia 1.02.2014   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Interpretacje indywidualne Ministra Finansów zmieniające z urzędu interpretacje organów podatkowych
1.1.
Wykorzystywanie przez pracowników samochodów firmowych do celów prywatnych a VAT
str. 4  
1.2.
Nieodpłatne poręczenia i gwarancje są przychodem u otrzymującego
str. 5  
1.3.
Skutki podatkowe udzielenia pożyczki spółce osobowej przez jej wspólnika
str. 7  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany w ustawie o podatku rolnym oraz ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
str. 8   
2.
Zmiana ustawy o podatku od spadków i darowizn
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Podatkowe zasady rozliczania wydatków na sponsoring i ich ewidencja księgowa
str. 9   
1.1.
Na czym polega sponsoring?
str. 9  
1.2.
Skutki w VAT u sponsora i sponsorowanego
str. 10  
1.3.
Rozliczenie dla celów podatku dochodowego
str. 12  
1.4.
Ewidencja księgowa
str. 13  
2.
Wydatki na zakup drobnych upominków z logo firmy, przekazywanych kontrahentom
str. 14   
2.1.
Skutki w VAT
str. 14  
2.2.
Wydatki na zakup drobnych upominków a koszty uzyskania przychodów
str. 15  
2.3.
Ewidencja księgowa
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Jaki kurs zastosować do przeliczenia importu usług? - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
str. 17   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zasady rozliczania VAT od braków w dostawach towarów
str. 19  
2.2.
Rozliczanie VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych
str. 20  
2.3.
Sprzedaż komisowa w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz w ewidencjach VAT
str. 23  
2.4.
Dokumentowanie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w 2014 r.
str. 24  
2.5.
Faktura za zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia
str. 25  
2.6.
Uczniowski klub sportowy a obowiązek stosowania kasy fiskalnej
str. 27  
2.7.
Czy można odliczyć VAT od wydatków na Wigilię dla kontrahentów i pracowników?
str. 28  
2.8.
Badanie sprawozdań finansowych a prawo do zwolnienia z VAT
str. 29  
2.9.
Zakup środka trwałego przez rolnika rozliczającego VAT
str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wartość nieprzydatnych towarów może zostać zaliczona do kosztów podatkowych pod warunkiem, że towary te zostaną zlikwidowane - wyrok NSA
str. 32   
2.
Status małego podatnika w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w 2014 r.
str. 33   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Kiedy zaliczyć do kosztów wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej?
str. 34  
3.2.
Czy stowarzyszenie wykazuje w CIT-8 za 2013 r. dochody z poprzednich lat?
str. 35  
3.3.
Umowy zawarte bez uchwały wspólników a koszty uzyskania przychodów
str. 35  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
1.1.
Jak rozliczać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów straty w towarach handlowych?
str. 38  
1.2.
Różnice kursowe przy wypłacie euro z konta walutowego do kasy walutowej oraz przy wymianie na złote celem uregulowania zobowiązania
str. 41  
1.3.
Usługi szkoleniowe - moment powstania przychodu i wystawienia faktur
str. 42  
1.4.
Czy cudzoziemiec prowadzący w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
str. 45  
1.5.
Odsetki od kredytu konsolidacyjnego a koszty uzyskania przychodów
str. 47  
VII.

INNE PODATKI I OPŁATY

1.
Zakup używanych maszyn a PCC
str. 48   
2.
Zapłata zobowiązań spółki jawnej przez jej wspólników a PCC
str. 48   
VIII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Rozliczenie prac modernizacyjnych o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł
str. 49   
2.
Środek trwały stanowiący współwłasność a przyspieszona amortyzacja
str. 50   
3.
Przekwalifikowanie na środek trwały towaru nabytego w roku ubiegłym przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 52   
4.
Amortyzacja środka trwałego podczas trwania jego modernizacji
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Nowa wysokość podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców
str. 55   
2.
Składki z działalności w okresie urlopu macierzyńskiego ze stosunku pracy
str. 56   
3.
Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy opłacanych w styczniu 2014 r.
str. 57   
4.
Prawo do zasiłków dla pracownicy zatrudnionej u dwóch pracodawców
str. 58   
5.
Pracodawca jest zobowiązany do wyrównania zaniżonej kwoty zasiłku chorobowego
str. 59   
X.

PRAWO PRACY

1.
Umowa terminowa z ciężarną pracownicą może ulec przedłużeniu do dnia porodu
str. 60   
2.
Warunki objęcia pracowników wspólną odpowiedzialnością materialną
str. 61   
3.
Zmiana regulaminu pracy w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia
str. 62   
4.
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 64   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Ubezpieczenie OC w biurze rachunkowym
str. 66   
2.
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane w imieniu ZUS w księgach rachunkowych
str. 67   
3.
Zbycie udziałów w innej jednostce
str. 69   
4.
Zapłata w euro za fakturę kosztową wystawioną w złotówkach
str. 71   
5.
Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie rekultywacji zbiornika wodnego oraz nakładów poniesionych na wykonanie prac rekultywacyjnych
str. 72   
6.
Przyjęte na poczet zaległości wyposażenie z wynajmowanego lokalu
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60