otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017 r., godz. 12:36
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 76.806
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Dotacje w księgach rachunkowych

Dodatek nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

EWIDENCJA KSIĘGOWA DOTACJI W ZALEŻNOŚCI OD JEJ PRZEZNACZENIA

str. 3    
1.
Dotacje do aktywów
1.1.
Dotacja na zakup środka trwałego
str. 4  
1.2.
Dotacja na zakup niskocennych składników majątku
str. 6  
1.3.
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
str. 7  
1.4.
Zwrot dotacji otrzymanej z urzędu pracy na zakup środka trwałego
str. 12  
1.5.
Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z dotacji
str. 13  
2.
Dotacje do przychodów
2.1.
Dotacja do cen sprzedaży produktów
str. 15  
2.2.
Dotacja na pokrycie kosztów organizacji konferencji
str. 17  
2.3.
Rekompensata stanowiąca dofinansowanie do kosztów wynikających z wykonywania zadań własnych gminy
str. 18  
3.
Prezentacja otrzymanej dotacji w sprawozdaniu finansowym
str. 18   
II.

DOTACJE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1.
Odrębna ewidencja księgowa operacji związanych z realizowanym projektem
str. 22   
2.
Koszty opracowania wniosku o przyznanie dotacji z funduszy unijnych
str. 23   
3.
Ewidencja wkładu własnego wniesionego do projektu unijnego
str. 24   
4.
Koszty obsługi księgowej projektu polegającego na wytworzeniu programu komputerowego
str. 26   
5.
Nadwyżka dotacji nad rzeczywistym kosztem realizacji projektu
str. 27   
6.
Cross-financing w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
str. 27   
6.1.
Zasady finansowania wydatków w ramach cross-financingu
str. 28  
6.2.
Ewidencja księgowa wydatków w ramach cross-financingu
str. 29  
III.

DOTACJE RZĄDOWE WEDŁUG STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH - MSR 20

1.
Zakres stosowania MSR 20
str. 30   
2.
Definicja dotacji rządowych
str. 31   
3.
Ewidencja dotacji rządowych
str. 31   
3.1.
Dotacja do aktywów podlegających amortyzacji
str. 32  
3.2.
Dotacja do aktywów niepodlegających amortyzacji
str. 33  
3.3.
Dotacja w formie rekompensaty za już poniesione wydatki
str. 34  
4.
Prezentacja dotacji do aktywów w sprawozdaniu finansowym
str. 35   
5.
Prezentacja dotacji do przychodów w sprawozdaniu finansowym
str. 37   
6.
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym informacji o dotacjach rządowych
str. 37   
7.
Zwrot dotacji rządowych
str. 37   
IV.

DOTACJE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.
Zasady prowadzenia ewidencji środków europejskich w jednostce budżetowej
str. 40   
1.1.
Środki europejskie w państwowej jednostce budżetowej
str. 41  
1.2.
Środki europejskie w samorządowej jednostce budżetowej
str. 43  
2.
Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków europejskich w księgach instytucji pośredniczącej (państwowej jednostki budżetowej)
str. 43   
3.
Dotacja na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego
str. 47   
4.
Ewidencja dotacji w księgach instytucji kultury
str. 47   
4.1.
Dotacja otrzymana przez instytucję kultury na sfinansowanie prac remontowych
str. 47  
4.2.
Dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury
str. 49  
4.3.
Dotacja na finansowanie rozwoju instytucji kultury
str. 50  
5.
Ewidencja księgowa środków unijnych w SP ZOZ - wyjaśnienie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
str. 50   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60