otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017 r., godz. 12:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.834
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 8 (727) z dnia 10.03.2011   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Najnowsze orzecznictwo
str. 4   
1.1.
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego a koszty uzyskania przychodów - uchwała siedmiu sędziów NSA
str. 4  
1.2.
Średni kurs NBP do wyceny operacji na rachunku walutowym - wyrok NSA
str. 4  
2.
Impreza integracyjna dla pracownika sfinansowana ze środków ZFŚS może być zwolniona z opodatkowania - wyjaśnienie Ministra Finansów
str. 4   
II.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Kradzież towaru w transporcie - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
str. 6   
2.
Wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu oraz rad nadzorczych
str. 9   
2.1.
Kwalifikacja wydatku do kosztów podatkowych
str. 9  
2.2.
Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnych świadczeń
str. 11  
2.3.
VAT od wydatków na rzecz członków zarządu (rad nadzorczych)
str. 11  
3.
Usługi budowlane wykonywane etapami - w ujęciu podatkowym i bilansowym
str. 13   
3.1.
Usługi budowlane wykonywane etapami - rozliczenie VAT
str. 13  
3.2.
Moment powstania przychodu w podatku dochodowym
str. 14  
3.3.
Moment powstania przychodu w świetle prawa bilansowego
str. 15  
III.

PODATEK VAT

1.
Odliczenie VAT z faktury za leasing samochodu osobowego
str. 16   
2.
Zakup środka transportu od kontrahenta unijnego
str. 17   
3.
Odliczanie VAT od zakupu (leasingu) motocykla i paliwa do jego napędu
str. 20   
4.
Informacje podsumowujące - w pytaniach Czytelników
str. 23   
4.1.
Kiedy można składać kwartalne informacje podsumowujące?
str. 23  
4.2.
Kiedy po utracie prawa do składania kwartalnych informacji podsumowujących można powrócić do takiego sposobu wykazywania transakcji unijnych?
str. 24  
4.3.
Czy w informacji podsumowującej VAT-UE podaje się kwoty netto, czy brutto?
str. 25  
5.
Sprzedaż nieruchomości w części wykorzystywanej do działalności mieszanej
str. 26   
6.
Uproszczony sposób naliczania amortyzacji budynku mieszkalnego a korekta VAT od nakładów modernizacyjnych
str. 28   
7.
Korekta VAT w związku z powrotem do zwolnienia podmiotowego z VAT
str. 29   
8.
Refakturowanie mediów za 2010 r.
str. 30   
9.
Zakup od zagranicznego kontrahenta nieruchomości położonej w Polsce
str. 31   
IV.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających za granicę a koszty podatkowe
str. 32   
2.
Sprzedaż wierzytelności na przełomie roku
str. 34   
3.
Podatkowe skutki wystąpienia spółki z o.o. ze spółki osobowej
str. 35   
4.
Naliczone odsetki od niezapłaconej należności
str. 37   
5.
Wpływ rozliczeń walutowych - zobowiązań, umowy forward, różnic kursowych - na ustalenie podstawy amortyzacji
str. 37   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Świadczenia za czas choroby a podatek
str. 41   
2.
Z wyjaśnień organów podatkowych
2.1.
Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych, gdy aport wnosi osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej?
str. 43  
2.2.
Czy wydatki poniesione na kształcenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej można zaliczyć w koszty?
str. 43  
2.3.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika u podatnika rozliczającego podatek w formie karty podatkowej
str. 44  
2.4.
Rozliczenie zaliczek pobranych przez wspólników w ciągu roku na poczet przyszłego zysku
str. 45  
2.5.
Opłacenie kursu językowego dla pracowników jako przychód podatkowy
str. 46  
3.
PIT-2010 - Darowizny w zeznaniu rocznym
str. 47   
VI.

INNE PODATKI I OPŁATY

1.
Służebność przesyłu a podatek od nieruchomości
str. 50   
2.
Transport kombinowany - zwrot podatku
str. 51   
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Kwalifikacja samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przed uzyskaniem zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym
str. 53   
2.
Wartość początkowa środka trwałego u podatnika zmieniającego formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne
str. 57   
3.
Uznanie za środek trwały części garażu i placu związanego z działalnością gospodarczą
str. 58   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Do 31 marca 2011 r. pracodawca przekazuje informacje o pracownikach wykonujących prace szczególne
str. 59   
2.
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 61   
3.
Nagroda za indywidualne osiągnięcia a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
str. 61   
4.
Zasiłek dla pracownika, który uległ wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej
str. 62   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Nowe zasady wydawania świadectwa pracy i kierowania na badania wstępne
str. 63   
2.
Warunki zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
str. 64   
3.
Nadgodziny przedstawiciela handlowego w systemie zadaniowym
str. 65   
4.
Dodatek stażowy w przypadku równoczesnego zatrudnienia w dwóch firmach
str. 66   
5.
Pracodawca udziela zaległych urlopów do końca marca 2011 r.
str. 67   
X.

BILANS 2010

1.
Informacja dodatkowa
str. 68   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Odpowiedzialność biur rachunkowych za rachunkowość, podatki oraz ZUS swoich klientów
str. 75   
2.
Praktyka w księgowości - umowa o dzieło
str. 78   
3.
Ewidencja i prezentacja otrzymanej zaliczki
str. 79   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
BI

Dodatki do czasopisma

wybierz rocznik:
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60